Załączniki:
PlikOpisZałączający
Pobierz plik (POPZ_Rozporzadzenie_PE_EFP_NR223_2014.pdf)ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej PotrzebującymBogumiła Kółkiewicz
Pobierz plik (POPZ_ Rozporzadzenie_DELEGOWANE_NR1255_2014.pdf)ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1255/2014ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1255/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym o przepisy określające zawartość roBogumiła Kółkiewicz
Pobierz plik (POPZ_Rozporzadzenie_delegowane_NR1255_2014.pdf)SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1255/20SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1255/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym o Bogumiła Kółkiewicz
Pobierz plik (POPZ_Rozporzadzenie_delegowane_NR532_2014.pdf)ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 532/2014 z dnia 13 marca 2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 532/2014 z dnia 13 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej PotrzebującymBogumiła Kółkiewicz
Pobierz plik (POPZ_ ustawa_o_zasadach_POLITYKA_SPÓJNOŚCI.pdf)Polityka SpójnościUSTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–20201), 2)Bogumiła Kółkiewicz
Pobierz plik (POPZ_ Rozporzadzenie_uzupelniajace.DELEGOWANE_NR1255_2014.pdf)Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1255/2014 z dnia 17 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1255/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym o Bogumiła Kółkiewicz
Pobierz plik (POPZ_ Rozporzadzenie_MPiPS_ARR-28.11.2014.pdf)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 25 listopada 2014 rROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Agencję Rynku Rolnego wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020Bogumiła Kółkiewicz
Pobierz plik (POPZ_wersja zatwierdzona prze KE_17.12.14 (1) (1).pdf)Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020Bogumiła Kółkiewicz
Pobierz plik (Zmiana Wytycznych Z 11.09.2015.pdf)Zmiana Wytycznych Z 11.09.2015.pdf Marcin Fedoruk ATM
Pobierz plik (Wytyczne Z 11.09.2015.pdf)Wytyczne Z 11.09.2015.pdf Marcin Fedoruk ATM