Załączniki:
PlikOpisZałączający
Pobierz plik (POPŻ19_OPR - OPL_umowa - bez dofinansowania DT.docx)POPŻ19_OPR - OPL_umowa - bez dofinansowania DT.docx Marcin Fedoruk ATM
Pobierz plik (POPŻ19_OPR - OPL_umowa - z dofinansowaniem DT.docx)POPŻ19_OPR - OPL_umowa - z dofinansowaniem DT.docx Marcin Fedoruk ATM
Pobierz plik (POPŻ19_OPR-OPL_Załącznik nr 1 - lista osób zakwalifikowanych do programu.xls)POPŻ19_OPR-OPL_Załącznik nr 1 - lista osób zakwalifikowanych do programu.xls Marcin Fedoruk ATM
Pobierz plik (POPŻ19_OPR-OPL_Załącznik nr 2 - ewidencja wydanej żywności w formie paczek.xlsx)POPŻ19_OPR-OPL_Załącznik nr 2 - ewidencja wydanej żywności w formie paczek.xlsx Marcin Fedoruk ATM
Pobierz plik (POPŻ19_OPR-OPL_Załącznik nr 3 - ewidencja wydanej żywności w formie posiłków.docx)POPŻ19_OPR-OPL_Załącznik nr 3 - ewidencja wydanej żywności w formie posiłków.docx Marcin Fedoruk ATM
Pobierz plik (POPŻ19_OPR-OPL_Załącznik nr 3a - lista osób objęta pomocą w formie posiłków.docx)POPŻ19_OPR-OPL_Załącznik nr 3a - lista osób objęta pomocą w formie posiłków.docx Marcin Fedoruk ATM
Pobierz plik (POPŻ19_OPR-OPL_Załącznik nr 4 - miesięczna ewidencja wydanej żywności.xlsx)POPŻ19_OPR-OPL_Załącznik nr 4 - miesięczna ewidencja wydanej żywności.xlsx Marcin Fedoruk ATM
Pobierz plik (POPŻ19_OPR-OPL_Załącznik nr 5 - skierowanie.docx)POPŻ19_OPR-OPL_Załącznik nr 5 - skierowanie.docx Marcin Fedoruk ATM
Pobierz plik (POPŻ19_OPR-OPL_Załącznik nr 6 - oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc w ramach programu.docx)POPŻ19_OPR-OPL_Załącznik nr 6 - oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc w ramach programu.docx Marcin Fedoruk ATM
Pobierz plik (POPŻ19_OPR-OPL_Załącznik nr 7 - oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc w ramach programu - lista przekazana do OPS.docx)POPŻ19_OPR-OPL_Załącznik nr 7 - oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc w ramach programu - lista przekazana do OPS.docx Marcin Fedoruk ATM
Pobierz plik (POPŻ19_OPR-OPL_Załącznik nr 8 i 9 - sprawozdania.xlsx)POPŻ19_OPR-OPL_Załącznik nr 8 i 9 - sprawozdania.xlsx Marcin Fedoruk ATM
Pobierz plik (POPŻ19_OPR-OPL_Załącznik nr 10 - protokół strat.xlsx)POPŻ19_OPR-OPL_Załącznik nr 10 - protokół strat.xlsx Marcin Fedoruk ATM
Pobierz plik (POPŻ19_OPR-OPL_Załącznik nr 11 - Artykuły spożywcze przekazywane przez OPR na rzecz OPL w ramach Podprogramu 2019.xlsx)POPŻ19_OPR-OPL_Załącznik nr 11 - Artykuły spożywcze przekazywane przez OPR na rzecz OPL w ramach Podprogramu 2019.xlsx Marcin Fedoruk ATM
Pobierz plik (POPŻ19_OPR-OPL_Załącznik nr 12 - zasady udzielania zamówień publicznych.docx)POPŻ19_OPR-OPL_Załącznik nr 12 - zasady udzielania zamówień publicznych.docx Marcin Fedoruk ATM
Pobierz plik (POPŻ19_OPR-OPL_Załącznik nr 13 - sprawozdanie z działań towarzszacych.xlsx)POPŻ19_OPR-OPL_Załącznik nr 13 - sprawozdanie z działań towarzszacych.xlsx Marcin Fedoruk ATM