Drukuj
 1. Federacja Polskich Banków Żywności w imieniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zaprasza do udziału w briefingach/seminariach organizowanych przez KOWR w dniach od 23 do 30.11.2018  dotyczące Podsumowania realizacji POPŻ Podprogram 2017 i realizacji Podprogramu 2018.
 2. Briefingi/Seminaria odbędą się po jednym w każdym województwie.
 3. Tematyka briefingów będzie dotyczyła podsumowania realizacji POPŻ w Podprogramie 2017 w danym województwie i planowej realizacji w podprogramie 2018. Planowana tematyka seminariów będzie dotyczyła w szczególności:
  1. Doświadczeń w realizacji dystrybucji artykułów spożywczych, w tym organizacji sieci dystrybucji z uwzględnieniem działań na rzecz zmniejszania liczby tzw. białych plam  (OPR) oraz organizacji dystrybucji – przykłady dobrych praktyk, wyzwania (OPR, OPL).
  2. Ograniczenie marnowania żywności w działań realizowanych w ramach POPŻ (OPR, OPL)
  3. Doświadczeń w realizacji działań towarzyszących, sukcesy i wyzwania, dobre praktyki m.in. w zakresie zapewnienia frekwencji (OPR, OPL),
  4. Teraźniejszość  a wyzwania na przyszłość POPŻ 2014-2020,  w tym zwiększenie obszaru realizacji POPŻ m.in. poprzez działania zmniejszające występowanie tzw. białych plam
 4. KOWR przewiduje uczestnictwo w briefingach przedstawicieli organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych, którzy mogliby przekazać informację o realizacji programu w danym regionie. Natomiast w trakcie seminariów przewidują panele dyskusyjne mające na celu omówienie dobrych praktyk, pojawiających się trudności i stosowanych rozwiązań w realizacji programu w zakresie dystrybucji żywności i realizacji działań towarzyszących.
 5. Harmonogram wydarzeń wraz z programem w złączeniu poniżej. 

 

Załączniki:
PlikOpisZałączający
Pobierz plik (Harmonogram+adresyHoteli.doc)Harmonogram+adresyHoteli.doc Marcin Fedoruk ATM
Pobierz plik (ProgramSeminarium.jpg)ProgramSeminarium.jpg Marcin Fedoruk ATM
Pobierz plik (ProgramBriefing.jpg)ProgramBriefing.jpg Marcin Fedoruk ATM