Dzień dobry J

W załączeniu interpretacja IZ dotycząca wystawiania skierowania dla osoby, dochodzącej w trakcie realizacji programu, np. urodzenie dziecka.