Szanowni Państwo,

Prace nad nową perspektywą finansową UE na lata 2021-2027 ruszyły pełną parą. Dotyczą one również przyszłości FEAD.

Poniżej pragnę przedstawić garść informacji o tym co już się wydarzyło i jaki jest paln dalszych działań. 

Z końcem maja 2018 Komisja Europejska opublikowała projekty dokumentów  dotyczących wdrażania funduszy europejskich, w tym wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).  Marzena Pieńkosz-Sapieha przesłała go już Państwu w polskiej wersji językowej, za co dziękuję.

Tak jak podejrzewaliśmy nasz fundusz FEAD jest jednym z elementów Funduszu EFS+ . Projekt zakłada połączenie nst funduszy:

• Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI);

• Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD);

• Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI);

• Program działań Unii w dziedzinie zdrowia (program zdrowia).

Całkowity budżet przeznaczony na EFS + wynosi 101 miliardów EUR na okres 2021-2027, z czego 100 miliardów EUR na komponent ESF + w ramach zarządzania dzielonego (tj. EFS, Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i FEAD).

Ta nowa zaproponowana przez Komisję Europejską formuła jest  niestety niepokojąca - ryzyko zmniejszenia znaczenia FEAD poprzez wchłonięcie go do jednego dużego Funduszu,  mniejszego budżetu dla  tego funduszu, ponadto realne ryzyko zmniejszenia dofinansowania dla Polski  (w związku z uzależnieniem kwoty alokacji dla poszczególnych państw członkowskich od stopy bezrobocia, które w Polsce jest relatywnie niskie), wprowadzenia bonów w miejsce pomocy materialnej. 

Są też oczywiście zapisy zabezpieczające działania na rzecz najuboższych: co najmniej 25% krajowych środków EFS + musi zostać przeznaczonych na promowanie włączenia społecznego i walkę z ubóstwem. Ponadto państwa członkowskie będą musiały przeznaczyć co najmniej 2% środków z EFS + na działania skierowane do osób najbardziej potrzebujących.

To co chcę podkreślić, to fakt, że proces zatwierdzania dokumentów i budżetu dopiero się rozpoczął. Aktualna propozycja KE nie jest równoznaczna z ostatecznym kształtem  dokumentów określających budżet i fundusze UE na kolejne 7 lat. Będą one konsultowane w najbliższym czasie ze wszystkimi organami UE oraz tzw społeczeństwem obywatelskim, a ich ostateczny kształt nie musi być zbieżny z aktualną propozycją. 

Wynegocjowanie najlepszego dla nas kształtu wymagać będzie naszej aktywności i zabiegów zarówno we współpracy z bankami żywności (tu FEBA planuje i już wdraża działania), jak i na poziomie poszczególnych państw członkowskich.

Podejmowane działania uzgadniać będziemy z Państwem, we współpracy z pozostałymi OPO oraz na forum FEBA.  Pamiętajmy, że już na koniec PEAD wisiały nad programem pomocy żywnościowej czarne chmury, ale udało nam się skutecznie zawalczyć o jego kontynuację. Tak i teraz jesteśmy gotowi do działań.

Jak już wspominałam FEBA działa w tym zakresie i współpracuje z krajowymi federacjami. Niewątpliwym atutem jest przeprowadzka do Brukseli, co pozwoli więcej i częściej bywać wśród unijnych instytucji i trzymać rękę na pulsie.

FEBA na bieżąco monitoruje co dzieje się w Brukseli i podjęła już pierwsze działania -  wysłanie listu do Marianne Thyssen, Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych, Umiejętności i Mobilności Pracy, w sprawie możliwości wykorzystywania bonów (zamiast pomocy materialnej/żywnościowej) w ramach EFS +.

Zarząd FEBA podjął też decyzję o powołaniu EU WORKING GROUP’ – czyli grupy stałych reprezentantów Federacji członkowskich ds. Unii. Zadaniem grupy ma być rozwijanie specjalistycznej wiedzy na tematy związane z UE i ułatwianie wymiany informacji i najlepszych praktyk między FEBA a członkami Federacji. Z końcem czerwca planowana jest sesja wprowadzająca, treningowa dla grupy. Nasz Zarząd postanowił delegować do prac w tej grupie Marię Kowalewską oraz jako zastępcę Małgorzatę Lelonkiewicz.

Mam świadomość że oficjalne dokumenty są długie i trudne w lekturze, ale dla zainteresowanych – na naszej POPŻowej stronie  - http://www.popz.bankizywnosci.pl/index.php/fead-2021-2027 utworzyliśmy nowy folder FEAD 2021-2027, w którym zamieszczać będziemy  dokumenty związane z pracami nad nowym funduszem FEAD. Na razie pierwsze pliki: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) z załącznikiem oraz pismo FEBA do KE na temat bonów (wraz z roboczym tłumaczeniem, za które dziękuję Małgosi).

Będziemy go na bieżąco uzupełniać i informować Was o podejmowanych działaniach, propozycjach, postępach w pracach.

Pozostaję do dyspozycji w sprawie wszelkich dodatkowych informacji.

Beata Ciepła

Wiceprezes Zarządu Federacji 

Polskich Banków Żywności