1. Czasami zdarza się, iż po wydaniu wszystkich towarów na koniec miesiąca z Małego Pomocnika - wersja on-line część komórek z wierszach ZAPAS pozostaje w kolorze siwym, natomiast część jest podświetlana na kolor czerwony oraz wartość -0,00.
  2. Wynika to z fakty, iż w tych komórkach wstawiona jest funkcja "poprawność wartości", której funkcjonowanie jest uzależnione od przeglądarki internetowej oraz jej interpretacji tej funkcji oraz liczby 0. 
  3. Podświetlenie to nie ma wpływu na funkcjonowanie Narzędzia.