Sprawozdanie generuje się automatycznie, aby dobrze było ono przygotowane należy:

  1. W Małym Pomocniku w wersji rozszerzonej w zakładkach dystrybucyjnych w wierszu indywidualnych osób należny wpisywać "O" przy odbiorach miesięcznych. wówczas system nie będzie wliczał tych osób do sprawozdania. 
  2. W Małym Pomocnik w wersji podstawowej są 2 rozwiązania:
    1. Skierowanie [ z datą ze skierowania] należy wpisać w dniu kiedy podopieczny po raz pierwszy przychodzi po paczkę;
    2. Skierowanie należy wpisać z datą na skierowaniu, a obok w kolumnie "rezygnacji" należy wpisać datę 1 dzień później. W chwili kiedy podopieczny pojawi się po paczkę należy usunąć datę rezygnacji.