1. Jeśli podopieczny w trakcie realizacji Programu zrezygnuje w jego udziału należy wpisać datę rezygnacji.
  2. W przypadku, gdy, po jakim czasie postanowi wrócić do programu, należy wówczas usunąć datę rezygnacji. Wówczas nasteruje ciągłość przekazywanej żywności. Dla programu nie ma znaczenia z jaką częstotliwością podpieczmy otrzymuje żywność, ważne jest, aby w całym Podprogramie 2017 otrzymał pełny zestaw.