1. Mały Pomocnik w wersji on-line został tak skontruowany, aby nie zawierał danych wrażliwych. Jedynymi informacjami , jakie tam zamieszamy to imię i nawiązko oraz liczba osób ze skierowania. Ten dane nie pozwalają na identyfikację osób. Co więcej do linku on line maja dostęp tylko wybrani przedstawiciele OPL, OPR i OPO.
  2. Mały Pomocnik w wersji rozszerzonej zawiera dane wrażliwe [adres, status społeczny], dlatego też OPL otrzymując to narzędzie z OPR musi otrzymać także do niego hasło, które jest znane tylko przedstawicielowi OPL i OPR. Odpowiedzialność za dane zamieszczone w narzędziu ponosi OPL.
  3. Administratorem danych osobowych jest OPS i OPL.