Zgodnie z umową każdy OPL ma obowiązek zamieścić na stronie internatowej informacje zgodnie z zapisem

„zapewnić ogólnodostępną informację na stronie internetowej, zawierającą opis działań realizowanych przez organizację w ramach Podprogramu 2017 w zakresie dystrybucji i środków towarzyszących, ich cele i wyniki oraz podkreślającą wkład Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących w finansowanie tych działań, zgodnie z Wytycznymi IZ (MRPiPS) dla beneficjentów i organizacji partnerskich dotyczącymi informowania i komunikacji w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, wymienionych w cz. XIII Wytycznych IŻ.”

 

W załączeniu propozycja informacji wraz z logotypami.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączający
Pobierz plik (logo na stronę internetową.jpg)logo na stronę internetową.jpg Marcin Fedoruk ATM
Pobierz plik (2017 - infomacja na strone internetową OPL.docx)2017 - infomacja na strone internetową OPL.docx Marcin Fedoruk ATM