Mały Pomocnik - wersja podstawowa  to narzędzie mające na celu wsparcie Organizacji Partnerskich Lokalnych w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017. MP służy do:

      ewidencji przychodów i rozchodów  artykułów spożywczych;

      przygotowania Załącznika nr 4;

      przygotowania kwartalnej informacji o ilości poszczególnych artykułów spożywczych przekazanych osobom najbardziej potrzebującym;

      przygotowania sprawozdania częściowego z dystrybucji artykułów spożywczych za okres 08-12.2017;

      przygotowania sprawozdania częściowego z dystrybucji artykułów spożywczych za okres 01-06.2018;

      przygotowania sprawozdania końcowego z dystrybucji artykułów spożywczych.

Dodatkowo narzędzie wspiera w sporządzeniu załącznika nr 1 oraz protokołu start za poszczególne miesiące. 


Mały Pomocnik - wersja rozszerzona  to narzędzie mające na celu wsparcie Organizacji Partnerskich Lokalnych w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017. MP służy do:

     ewidencji przychodów i rozchodów  artykułów spożywczych;

     przygotowanie załącznika nr 2 oraz wsparcie w przygotowaniu załącznika nr 3 do wytycznych;

     przygotowania Załącznika nr 4 do wytycznych;

     przygotowania kwartalnej informacji o ilości poszczególnych artykułów spożywczych przekazanych osobom najbardziej potrzebującym;

     przygotowania sprawozdania częściowego z dystrybucji artykułów spożywczych za okres 08-12.2017;

     przygotowania sprawozdania częściowego z dystrybucji artykułów spożywczych za okres 01-06.2018;

     przygotowania sprawozdania końcowego z dystrybucji artykułów spożywczych.

Dodatkowo narzędzie wspiera w sporządzeniu załącznika nr 1 oraz protokołu start za poszczególne miesiące.

Założenia systemowe narzędzia:

 

-       1 wydanie dla 1 osoby w miesiącu.


Poniżej instrukcja obsługi.